Klucz użytkownika

Klucz użytkownika umożliwiający uzyskanie autoryzowanego dostępu do dystrybutorów PIUSI wyprodukowanych po 2010 r.