Podziemne

Dwupłaszczowe zbiorniki podziemne wykonane ze stali spełniają od wielu lat wszystkie wymogi, dotyczące przechowywania płynów szkodliwych dla wód gruntowych, które w celu ochrony środowiska zostały ustanowione przez kraje europejskie. Dwa stabilne i równocześnie elastyczne płaszcze stalowe, z zewnątrz izolowane warstwą poliuretanu, stanowią włącznie z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej, pewne i ekologiczne rozwiązanie problemu magazynowania paliw. Nasza przemysłowa produkcja seryjna znajduje się pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego - gwarantuje to, że każdy zbiornik wykonany w naszym zakładzie odpowiada wymaganiom warunków technicznych.