Sonda Hectronic Hecofill

Dzięki zastosowaniu tych sond można błyskawicznie wykryć wyciek i ograniczyć do minimum powstałe szkody.

 

Zastosowanie:

• Monitoring stanów granicznych cieczy - kontroler poziomu NK31x

• Szczególna ochrona przed przepełnieniem zgodnie z KVU/SVTI

• Rozpoznawanie wycieków zgodnie z KVU/SVTI

• Kontrola poziomu

• Sterowanie procesami zewnętrznymi

• Sterowanie pompami

• Zabezpieczenie przed pracą na sucho

• Monitoring wycieków zbiorników i wanien zabezpieczających

• Monitoring wycieków rurociągów

• Monitoring studzienek

 

Cechy produktu:

• Metoda pomiaru optoelektryczna

• Interfejs IR (opcja Namur)

• Wykonanie: PVC

• Materiały: czujnik wykonany ze szkła, uszczelnienie z Vitonu

• Pozycja pracy: pionowa lub pozioma

• Długość sondy: 180mm

• Pomiar niezależny od pojemności elektrycznej medium, ciężaru właściwego, przewodności i temperatury

• Niezmienny punkt zadziałania

• Zbędna kalibracja, która niewłaściwie wykonana może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo

• Możliwe modyfikacje wg wymagań Klienta

Szeroka paleta sond wartości granicznych daje gwarancję maksymalnego bezpieczeństwa podczas magazynowania i przeładunku substancji niebezpiecznych dla środowiska. Sondy posiadają certyfikat ATEX. Dodatkowo sondy w wersji IR spełniają wymagania KVU (CH) w zakresie pełnej ochrony przed przepełnieniem (SFS) oraz WHG (D).

 

Zastosowanie:

• Monitoring poziomu granicznego cieczy

• Sterowanie pompami w zależności od poziomu cieczy

• Zabezpieczenie przed pracą na sucho

• Wersja IR: Szczególna ochrona przed przepełnieniem zgodnie z KVU/SVTI

• Kontrola wycieków i nieszczelności

• Zabezpieczenie przed przepełnieniem

• Monitoring wycieków zbiorników, rurociągów, studzienek, wanien zabezpieczających

 

Cechy produktu:

• Pomiar niezależny od pojemności elektrycznej medium, ciężaru właściwego, przewodności i temperatury

• Niezmienny punkt uruchomienia

• Zbędna kalibracja, która niewłaściwie wykonana może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo

• Metoda pomiaru optoelektryczna

• Interfejs IR z kontrolerem poziomu NK31x (opcja Namur)

• Możliwe modyfikacje wg wymagań klienta