Naziemne

Naziemne zbiorniki mają zastosowanie nie tylko dla produktów ciekło zapalnych, ale również w zakresie zbiorników przemysłowych i chemicznych. Przygotowanie powierzchni zewnętrznej blach poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną do stopnia czystości Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1. (śrutowanie gwarantuję pewność przylegania powłoki malarskiej, co jest poparte gwarancją na okres 5 lat). Wykonanie spoin wewnętrznych i zewnętrznych metodą spawania łukiem krytym co gwarantuje trwałość połączenia i poprawę parametrów konstrukcyjnych.