OPW SS II

System automatycznego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach Site Sentinel 2

 

Przeznaczenie: zbiorniki bezciśnieniowe służące do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych eksploatowanych na stacjach i bazach paliw. System obsługuje 8 modułów po 16 sond pomiarowych lub czujników.

 

Wyposażenie standardowe w cenie systemu:

• Centralka systemu wyposażona jest w łatwy w obsłudze ekran ciekłokrystaliczny .Posiada funkcję wykonywania automatycznego przyjmowanych dostaw netto w temperaturze rzeczywistej i 15 ºC, możliwość dowolnej konfiguracji alarmów dźwiękowych i wizualnych dotyczącą stanu poziomu paliwa, pozwalających na kontrolę stanów magazynowania i wydawania paliw,prowadzenie sprzedaży podczas tankowania

• Współpracuje z Systemami Zarządzania

• Kontroler z wbudowaną barierą iskrobezpieczną na max 16 kanałów ,możliwość rozbudowy do 128 kanałów.

• Zakres temperatur pracy: 0 st. C do + 40 st. C

• Współpraca z sondami OPW

• Wymagane wzorcowanie sondy – ważność wzorcowania jest bezterminowa

• Współpracuje z czujnikami : detekcji płynów ropopochodnych i piezometrów, wykrywania wody, wykrywania par węglowodorów

 

Wyposażenie dodatkowe:

• Występuje w wersji z drukarką wewnętrzną lub zewnętrzną