Podziemny zbiornik typu "walczak"

Podziemne zbiorniki dwupłaszczowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych: - zapalnych, - trujących, - żrących.

 

Bezpieczeństwo:

Produkowane przez nas stalowe zbiorniki dwupłaszczowe spełniają wymagane przepisami warunki dotyczące przechowywania płynów szkodliwych dla wód gruntowych. Zbiorniki takie posiadają dwa stabilne i równocześnie elastyczne płaszcze stalowe, z zewnątrz zaizolowane warstwą poliuretanu. Wraz z monitoringiem przestrzeni międzypłaszczowej dają gwarancję bezpiecznego i ekologicznego magazynowania paliw.

Seryjna produkcja znajduje się pod kontrolą Urzędu Dozoru Technicznego - gwarantuje to, że każdy zbiornik wykonany w naszym zakładzie odpowiada wymaganym warunkom technicznym.

 

Podziemne magazynowanie = bezpieczeństwo, oszczędność przestrzeni

Zaletą podziemnego magazynowania jest zastosowanie zbiornika o dużej pojemności (do 100 000 l).

 

Dane techniczne:

Zbiorniki przystosowane są do pracy bezciśnieniowej, max zakres ciśnień do ustawienia na zaworze oddechowym wynosi 0,035 bara nadciśnienia i 0,0025 bara podciśnienia Temperatura pracy wynosi od -20°C do +50°C Podstawą wykonania zbiorników jest norma DIN 6608-T2 i PN-EN 12285-2 Dokumentacja konstrukcyjna uzgodniona z Urzędem Dozoru Technicznego Materiał podstawowy użyty do budowy - S235JR wg PN-EN 10025-2 Sprawdzany na szczelność pod ciśnieniem - płaszcz wewnętrzny 0,2 MPa lub 0,03 MPa, płaszcz zewnętrzny 0,06 MPa lub 0,04 MPa (w zależności od klasy i normy zbiornika) Pokrycie powierzchniowe - powłoką poliuretanową Endopren, odporną na przebicie 14000 V.

 

Wyposażenie zbiornika:

W zależności od wymagań klienta, zbiornik wyposażony jest w:

- rurę zalewową z zaworem przeciwprzepełnieniowym i zamknięciem hydraulicznym

- rury ssawne do poboru paliwa ze zbiornika

- rurę odwadniającą, umożliwiającą odpompowanie wody z dna zbiornika

- rurę pomiarową, umożliwiającą pomiar paliwa w zbiorniku za pomocą łaty pomiarowej

- króciec pomiaru automatycznego (dla sondy pomiarowej)

- króciec odpowietrzenia (z zainstalowanym zaworem przeciw zmieszaniu produktów)

- króciec rezerwowy

- króciec powrotu oparów VRS