SKiRT-L1/3000/RFID-D

Automat do tankowania SKiRT-L1/3000/RFID-D jest kolejnym elementem Systemu Kontroli i Rejestracji Tankowań “SKiRT”. Jest to urządzenie przeznaczone do zarządzania dwoma dystrybutorami paliw lub dystrybutorem 2-wężowym . Wbudowane liczydło elektroniczne SKiRT-L1 kontroluje osoby i pojazdy uprawnione do tankowania. Do autoryzacji wykorzystywane są karty zbliżeniowe. W zależności od konfiguracji autoryzacja może być jedno lub dwuelementowa. Przy autoryzacji dwuelementowej dystrybutor bezwzględnie wymaga od osoby tankującej posiadania karty kierowcy i karty pojazdu. Brak takiej pary uniemożliwia tankowanie. Dystrybutor obsługuje do 3000 kart. Na start klient otrzymuje od nas 50 kart. Dane o tankowaniach przechowywane są w pamięci dystrybutora o pojemności 700 tankowań bez konieczności komunikacji z komputerem. Dane mogą być przesyłane do komputera kablem lub drogą radiową ( transmisja danych ). Dostępna jest także zdalna transmisja danych w protokole GPRS/Internet

 

Parametry Techniczne:

Liczydło elektroniczne SKiRT-L1

- elektroniczna autoryzacja kierowców, pojazdów i maszyn

- dodatkowe zabezpieczenie kodem PIN

- obsługa do 3 000 identyfikatorów (kart)

- bufor pamięci wewnętrznej do rejestracji tankowań

- 700 transakcji

- szczegółowa rejestracja transakcji tankowania:

- identyfikator kierowcy

- identyfikator pojazdu, maszyny

- data i godzina tankowania

- przebieg pojazdu [km] przed tankowaniem (wartość wprowadzana z klawiatury)

- czas pracy maszyny [motogodziny] przed tankowaniem (wartość wprowadzana z klawiatury)

- numer trasy lub numer linii autobusowej (wartość wprowadzana z klawiatury)

- ilość wydanego paliwa

- czas trwania tankowania [sek.] (tylko wersja L108)

- kolejny numer transakcji

 

Liczydło elektroniczne SKiRT-L1 z kontrolą dostępu kontroluje osoby i pojazdy uprawnione do tankowania. Do autoryzacji wykorzystywane są klucze elektroniczne/karty, dodatkowo każda transakcja może być zabezpieczona kodem PIN. W zależności od konfiguracji autoryzacja może być jedno lub dwuelementowa. Przy autoryzacji dwuelementowej dystrybutor bezwzględnie wymaga od osoby tankującej posiadania klucza/karty kierowcy i klucza/karty pojazdu. Brak takiej pary uniemożliwia tankowanie . Dystrybutor obsługuje do 3000 kluczy/kart.

Standardowo do dystrybutora dołączane jest oprogramowanie SKiRT-Professional