Gespasa shem double - tecno

Dystrybutor do wydawania oleju napędowego,benzyny i biodiesla.

• wydajność w zależności od modelu 50 lub 80 l/min

• system przeciwwybuchowy

• 2 pompy z eliminatorem powietrza i oparów

• dwa węże wylewowe

• aluminiowe korpusy pomp

• 3 elektroniczne wyświetlacze (ilość wydanych litrów,cena za litr i łączna kwota)

• zawór recyrkulacji BYPASS

• filtr wewnętrzny

• automatyczny pistolet

• 2 silniki 1kW trójfazowe (opcjonalnie 0,9 kW 230 V)

• temperatura otoczenia -25 do +55 °C

• wykonany ze stali poddanej specjalnej obróbce w celu ochrony przed korozją