Naziemny zbiornik typu "walczak"

Dane techniczne:

- Wykonanie wg: EN 12285-2 w klasie A bądź B lub normą DIN6616.

- Dokumentacja techniczna uzgodniona z Krajową Inspekcją Techniczną.

- Materiał podstawowy: S235JR wg EN10025-1.

 

Bezpieczeństwo:

Naziemny dwukomorowy, stalowy zbiornik spełnia wszystkie wymagania odnoszące się do składowania niebiezpiecznych materiałów przy wodach gruntowych. Wolna przestrzeń pomiędzy zewnętrzną i wewnętrzną ścianą jest wypełniona kontrolowanym płynem, który chroni zbiornik przed korozją i zamarzaniem poniżej 30 stopni celsjusza

 

Przeznaczenie:

Magazynowanie materiałów ciekłych palnych lub nie palnych oraz szkodliwych i nie szkodliwych dla środowiska o gęstości do 1,1 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa A i do 1,9 kg/dm3 dla zbiorników EN 12285 klasa B i DIN6616. Wykonanie jako zbiorniki jedno lub wielokomorowe. Ciśnienie robocze: max 0,5bar, najczęściej użytkowane jako bezciśnieniowe. Temperatura robocza: od -20°C do + 50°C

 

Próba szczelności:

Próba powietrzem zbiornika wewnętrznego i przestrzeni miedzypłaszczowej odpowiednio ciśnieniem:

- EN 12285-2 klasa A - 0,3 bar/0,4 bar

- EN 12285-2 klasa B - 2,0 bar/0,6 bar

- DIN 6618 - 2,0 bar/0,6 bar

 

Powierzchnia zewnętrzna:

Śrutowana do Sa 2,5 wg PN-ISO 8501-1 oraz malowana standardzie C3 zgodnie z normą DIN EN ISO 12944-2.

 

Wyposażenie standardowe:

Właz zbiornika DN600, podpory stalowe wąskie dla zbiorników wg EN 12285 przewidziane do posadowienia zbiornika na gruncie o nośności min. 1,9N/mm2 (zbiorniki wg DIN6616 oraz na zamówienie wg EN 12285 posiadają szerokie podpory które można posadawiać na gruncie o nośności minimalnej 0,15 N/mm2), uchwyty transportowe, krócce DN25 do przestrzeni międzypłaszczowej.

 

Wyposażenie opcjonalne:

- Króćce zalewowe, ssące, oddechowe, inne z armaturą lub bez. drabina, podest , balustrada.

- Zawory przepełnieniowe, oddechowe, antydetonacyjne.

- Urządzenia wskazujące poziomu, max napełnienia, ssąco tłoczne, kontroli szczelności przestrzeni międzypłaszczowej.