Klucz użytkownika

Klucz użytkownika umożliwiający uzyskanie autoryzowanego dostępu do dystrybutorów PIUSI wyprodukowanych przed 2010 r.