Zbiornik do ON T-Oil 5000 SMDP Pro

T-Oil 5000 SMDP Profesional

 

Wyposażenie urządzenia:

• pompa PIUSI 79 l /min,

• elektroniczny system wydawania paliw SMDP Professional

• wskaźnik poziomu paliwa w zbiorniku

• wąż 6 m z pistoletem automatycznym A60,

• czujnik maksymalnego napełniania,

• czujnik przecieku między płaszczami,

• separator wody z filtrem 30 mikronów

 

Czym jest SMDP?

System SMDP, czyli System Monitoringu Dozowania Płynów, przeznaczony jest dla wszystkich firm wykorzystujących w swojej działalności media płynne wymagające kontroli i rozliczenia. Dzięki SMDP pobieranie płynów będzie możliwe tylko dla wcześniej zdefiniowanych pojazdów i osób, a wszystkie te tankowania zostaną zarejestrowane i zapisane w systemie. Logowanie do systemu może odbywać się za pomocą kodów PIN lub unikatowych identyfikatorów elektronicznych, co dodatkowo zwiększa niepodważalność pobrania płynów przez konkretną osobę na konkretny pojazd.

 

Opis systemu SMDP Professional?

SMDP Professional to wersja oprogramowania przeznaczona do pracy w obrębie jednej firmy, w której każdy ze sterowników przy użyciu specjalnych rozszerzeń może obsługiwać wiele mediów. W tej wersji wymagane jest połączenie sterowników z aplikacją PC ARCCAN SMDP PROFESSIONAL.

Sterowniki KDP100 w wersji Professional mogą komunikować się z aplikacją PC na 2 sposoby:

• kablowe połączenie CAN – przy użyciu modułu komunikacyjnego MIK200;

• połączenie GPRS – tylko sterowniki w wersji KDP100PG (z wbudowanym modemem GPRS). Komunikacja odbywa się na zasadzie zestawienia internetowego sterowników KDP100PG z serwerem poprzez otwarty port.

 

Funkcje systemu SMDP PROFESSIONAL:

• wybór identyfikacji: pojazd + odbiorca, pojazd lub odbiorca, pojazd lub odbiorca + wpisywana nazwa dla każdego pojazdu/odbiorcy wartość wybierana może być wybierana indywidualnie (NOWOŚĆ);

• możliwe sposoby identyfikacji pojazdów, odbiorców, operatorów: identyfikator elektroniczny (Dallas lub karta), kod PIN, identyfikator elektroniczny + kod PIN (dla każdej grupy opcja wybierana osobno!)

• możliwość wymagania wprowadzenia przebiegu (w kilometrach lub motogodzinach, w zależności od pojazdu) podczas tankowania - (opcja kontroli ciągłości stanu licznika, system nie pozwoli na wprowadzenie niższego przebiegu niż przy poprzednim tankowaniu!);

• możliwość wybrania odbiorców/pojazdów, którzy podczas tankowania nie będą widzieli ilości tankowanego płynu;

• możliwość ustawienia istotnych czasów podczas tankowania (czasu od autoryzacji do podniesienia pistoletu, czasu oczekiwania na 0.5l płynu, czasu między kolejnymi impulsami PULSERA)

• przypisanie limitu dziennego/tygodniowego/miesięcznego dla poszczególnych pojazdów i odbiorców – W WERSJI PROFESSIONAL STEROWNIKI KOMUNIKUJĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ I WYMIENIAJĄ INFORMACJE DOTYCZĄCE WYKORZYSTYWANIA LIMITÓW (POJAZD LUB KIEROWCA TANKUJĄC Z KLIKU DYSTRYBUTORÓW NIE BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚCI PRZEKROCZENIA PRZYPISANEGO LIMITU);

• podczas dodawania operatorów przydzielane są konkretne, indywidualne uprawnienia (wybór funkcji systemu, w których operator może wykonywać zmiany, bądź mieć tylko wgląd), operatorom przypisujemy zbiorniki widoczne w systemie (przydatna funkcja dla firm posiadających wiele oddziałów, gdzie w każdym dziale jest osoba odpowiedzialna za stan paliwa w zbiorniku),

• prowadzenie obliczeń stanu płynu w zbiorniku; funkcja ostrzegania o niskim poziomie w przypadku niskiego poziomu, oraz blokady pompy przy stanie krytycznym;

• kalibracja pomiarem lub zmianą współczynnika (możliwość zmiany wsp. kalibracji z pozycji komputera! NOWOŚĆ);

• podgląd lokalizacji zbiorników na mapie;

• szerokie możliwości filtrowania danych podczas tworzenia raportów;

• dopisywania do systemu zewnętrznych tankowań;

• analiza średniego zużycia płynu przez pojazdy (na podstawie wprowadzanego stanu licznika podczas tankowania), dzięki wbudowanemu modułowi analitycznemu (w jednostkach l/100km lub l/1rg.);

• eksport danych do arkusza kalkulacyjnego;

• możliwość współpracy z systemem pomiaru rzeczywistej ilości płynu SKP100;

• kompensacja temperaturowa wydawanego ON do 15°C (opcjonalnie za dopłatą);

•  możliwość rozszerzenia ilości obsługiwanych przez sterownik punktów dystrybucyjnych za pomocą modułów rozszerzeń MDP220 i MDP250;

•  praca w różnych językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski, litewski).

 

Istotne różnice:

• Limity – rodzaje:

     - System SMDP BASIC nie obsługuje limitów.

     - W systemie SMDP STANDARD dla poszczególnych pojazdów i odbiorców można przypisać jeden z limitów: dzienny, tygodniowy, miesięczny. Limity odnawiają się odpowiednio z końcem: dnia, tygodnia, miesiąca lub po wgraniu konfiguracji do sterownika.

     - W systemie SMDP PROFESSIONAL dla poszczególnych pojazdów i odbiorców można przypisać wiele limitów pracujących jednocześnie. Do wyboru: nieodnawialny, dzienny, tygodniowy, miesięczny, roczny.

• Działanie limitów (wynikające ze sposobów komunikacji):

     - W systemie SMDP BASIC program obsługuje wiele sterowników KDP100B/BG, które pracują niezależnie od siebie – nie wymieniają między sobą informacji. Wymiana danych między sterownikami a serwerem może odbywać się na trzy sposoby: przenoszenie danych identyfikatorem zarządzającym COD200, połączenie kablowe z użyciem modułu komunikacyjnego MIK200, połączenie GSM (odbywa się na drodze wymuszonego połączenia z każdym sterownikiem po kolei w technologii DATA CALL - przy użyciu nabiurkowego modemu GSM200 program wykonuje połączenie do sterownika KDP100BG, w momencie nawiązania połączenia następuje wymiana danych sterownik ↔ serwer.). Wersja ta nie obsługuje limitów dla odbiorców/pojazdów.

     - W systemie SMDP STANDARD program obsługuje wiele sterowników KDP100S/SG, które pracują niezależnie od siebie – nie wymieniają między sobą informacji. Wymiana danych między sterownikami a serwerem może odbywać się na trzy sposoby: przenoszenie danych identyfikatorem zarządzającym COD200, połączenie kablowe z użyciem modułu komunikacyjnego MIK200, połączenie GSM (odbywa się na drodze wymuszonego połączenia z każdym sterownikiem po kolei w technologii DATA CALL - przy użyciu nabiurkowego modemu GSM200 program wykonuje połączenie do sterownika KDP100SG, w momencie nawiązania połączenia następuje wymiana danych sterownik ↔ serwer.) Przykład: W systemie pracują dwa sterowniki w różnych lokalizacjach. Ustalony został dla pojazdu limit dzienny 100 litrów ON. Odbiorca może dziennie pobrać 100 litrów ON w pierwszej lokalizacji oraz 100 litrów ON w drugiej lokalizacji.

     - W systemie SMDP PROFESSIONAL program obsługuje wiele sterowników KDP100P/PG, które pracują jednocześnie wymieniając dane między sobą. Wymiana danych między sterownikami a serwerem może odbywać się na dwa sposoby: w czasie rzeczywistym ONLINE (GPRS) – tylko sterowniki KDP100PG lub połączenia kablowego z użyciem modułu komunikacyjnego MIK200. Zapewnia to uszczelnienie działania limitów dla pojazdów/odbiorców (sterowniki wymieniają między sobą informację o wykorzystywaniu limitów i nie pozwalają przekroczyć ustalonej wartości). W tym przypadku nie jest wymagany nabiurkowy modem GSM200, ale konieczne jest połączenie internetowe dla serwera/komputera na którym pracuje aplikacja ARCCAN SMDP PROFESSIONAL.

Przykład:

W systemie pracują dwa sterowniki w różnych lokalizacjach. Ustalony został dla pojazdu limit dzienny 100 litrów ON. Odbiorca może dziennie pobrać 100 litrów ON w sumie we wszystkich lokalizacjach.

• Operatorzy systemu:

    - W systemie SMDP STANDARD i BASIC możliwe jest przypisywanie operatorów systemu z następującymi poziomami dostępu: serwis, administrator, operator, raport, dostawca. Każdy z tych poziomów ma z góry określone możliwości korzystania z programu. W wersji BASIC/STANDARD nie ma możliwości przypisania operatorowi możliwości zarządzania konkretnymi zbiornikami – wszystkie przypisane w systemie zbiorniki są widoczne dla każdego z operatorów.

    - W systemie SMDP PROFESSIONAL możliwe jest przypisywanie operatorów systemu z dowolnie wybranymi możliwościami ingerencji w działanie systemu (wybór tych możliwości przebiega na zasadzie wybrania z listy konkretnych funkcji ze stopniem wgląd lub edycja). Ponadto w wersji PROFESSIONAL możliwe jest przypisanie konkretnym operatorom możliwości zarządzania konkretnymi zbiornikami. Rozwiązanie to wymagane jest często gdy zbiorniki znajdują się w różnych lokalizacjach i są zarządzane przez różne osoby. Wówczas każdy z operatorów może zarządzać tylko swoimi zbiornikami. Ale całą resztą zarządza operator globalny.

• Komunikacja SMS:

     - W systemie SMDP BASIC / STANDARD możliwe jest komunikowanie się ze sterownikami KDP100SG za pomocą komend SMS. Każdy sterownik obsługuje trzy zaufane numery telefonów i wysyłając z tych numerów telefonów odpowiednie komendy można: - włączyć/wyłączyć możliwość tankowania, - uzyskać informacje w sms-ie zwrotnym o ilości tankowań oraz dacie ostatniego tankowania, - uzyskać informacje w sms-ie zwrotnym o konkretnych historycznych tankowaniach, - uzyskać informacje w sms-ie zwrotnym o stanie paliwa w zbiorniku, - włączyć/wyłączyć funkcję wysyłania sms-a po każdym tankowaniu ze wszystkimi informacjami o zdarzeniu (data, odbiorca, pojazd, ilość zatankowana), - włączyć/wyłączyć otrzymywanie informacji o osiągnięciu niskiego poziomu płynu w zbiorniku lub stanu blokady pompy, - wykonać zdalny załadunek zbiornika.

    - W systemie PROFESSIONAL nie ma możliwości komunikacji SMS ze sterownikami.

• Sposób autoryzacji:

     - W systemie SMDP BASIC i STANDARD określamy ogólnie dla całego systemu rodzaj autoryzacji (pojazd+odbiorca, pojazd lub odbiorca, pojazd lub odbiorca + nazwa z klawiatury). Oraz określamy dla całych grup pojazdów i odbiorców czy będzie to logowanie kodem PIN, identyfikatorem elektronicznym, czy identyfikatorem elektronicznym z potwierdzeniem kodem PIN (np. pojazdy logujemy identyfikatorem elektronicznym, a kierowców kodem PIN). Nie ma możliwości wyjątków od tych ustawień.

     - W systemie SMDP PROFESSIONAL podobnie jaw wyżej określamy ustawienia dla całych grup z tą różnicą, iż możemy tworzyć wyjątki od ustawień. (np. przy ogólnych ustawieniach systemu: pojazd+odbiorca, możemy wybrać poszczególne pojazdy/odbiorcy i przypisać im indywidualne sposoby autoryzacji np. dla danego pojazdu nie potrzeba zalogowania odbiorcy)

• Moduł wyliczania średniego zużycia płynu:

     - System SMDP BASIC nie zawiera modułu wyliczania średniego zużycia.

     - W systemie SMDP STANDARD możliwe jest wyliczanie średniego zużycia tylko w jednostce litrów/100 kilometrów.

     - W systemie SMDP PROFESSIONAL możliwe jest wyliczanie średniego zużycia w jednostkach litrów/100 kilometrów lub litrów/1 roboczogodzinę. Każdy z dodawanych pojazdów ma do wyboru typ pracy (kilometry lub roboczogodziny).

 

Rozwiązania przyszłościowe

• System SMDP BASIC i STANDARD nie posiada możliwości rozbudowy w przyszłości.

• System SMDP PROFESSIONAL posiada możliwość rozbudowy o następujące        moduły:

     - Kompensacja temperaturowa wydawanego ON do 15°C

     - Integracja z systemem pomiaru rzeczywistej ilości płynu w zbiorniku SKP100

     - Możliwość rozszerzenia ilości obsługiwanych mediów przez każdy sterownik przy uż yciu modułów rozszerzeń MDP220(+ 2 media) i MDP250 (+ 5 mediów)

 

Dodatkowo GRATIS (SMDP):

• Oprogramowanie

• Uruchomienie

• Czytnik kart i kluczy

• Chip managera

• Szkolenie personelu

• Kalibracja przepływomierza (kolba z legalizacją)

• Programowanie identyfikatorów

Ceny nie zawierają identyfikatorów elektronicznych dla kierowców i pojazdów.

 

Wyposażenie opcjonalne:

• Drabina aluminiowa z podestem do zbiornika T-oil cena netto: 720 zł

• Przedłużenie węża 35 zł netto/metr (parzyście 2/4/6/8/10)

• Identyfikatory elektroniczne SMDP-KARTA cena netto 32 zł, SMDP-CHIP cena netto 35 zł

 

ZAPEWNIAMY SERWIS GWARANCYJNY I POGWARANCYJNY!!!

 

Ceny dotyczą zbiorników w kolorze czarnym, za zbiornik zielony, szary lub niebieski dopłata 350 zł netto

 

Gwarancja na szczelność zbiornika wynosi 10 lat Na pompy i wyposażenie 2 lata

 

Urządzenie wyprodukowane w Polsce z pełna polską dokumentacją Urzędu Dozoru Technicznego i gwarancją!