HECTRONIC OptiLevel Supply

OptiLevel Supply pełni rolę bariery optoelektrycznej pomiędzy sondami zamontowanymi w zbiornikach i systemem wizualizującym zmierzone przez sondy dane. Zapewnia zasilanie sond i galwaniczną separację układów zasilania, która jest bezwzględnie wymagana w przypadku urządzeń pracujących w strefie zagrożenia wybuchowego (Ex).

 

Cechy produktu.

Optilevel Supply umożliwia podłączenie do 8 sond. Po przetworzeniu sygnał wyjściowy trafia do urządzenia wskazującego np. kontrolera Mineo, systemu kasowego, automatu do tankowania, modemu lub innych urządzeń z wykorzystaniem RS232.

 

Warianty:

• Supply-1: Umożliwia podłączenie 1 sondy

• Supply-4: Umożliwia podłączenie od 1 do 4 sond

• Supply-5: Umożliwia podłączenie od 1 do 5 sond

• Supply-8: Umożliwia podłączenie od 1 do 8 sond