Sonda HECTRONIC Optilevel HLS 6010 WIRELESS

Sonda Hectronic Optilevel Wireless.

Bezprzewodowa transmisja danych stosowana jest na obiektach, na których doprowadzenie przewodów do sond jest utrudnione lub ekonomicznie nieopłacalne. Zastosowanie sond z radiową transmisją danych eliminuje konieczność rozbierania nawierzchni i wykonywania wykopów pod przepusty kablowe. Moduł transmisji bezprzewodowej jest zlokalizowany w głowicy sondy. W zależności od miejsca instalacji antena nadawcza jest mocowana w głowicy lub w miejscu, które zapewni maksymalny zasięg sygnału, np. w pokrywie studzienki zbiornikowej.

 

Opis działania.

Sondy z modułem transmisji radiowej przesyłają bezprzewodowo dane o zawartości zbiorników do odbiornika Optilevel Wave. Zasięg transmisji w terenie niezabudowanym wynosi do 500m. Odbiornik odbiera te dane i przekazuje w sposób ciągły do układu nadrzędnego, wizualizującego w sposób graficzny lub tabelaryczny zmierzone przez sondy dane.

 

Odbiorniki:

• OptiLevel Wave

OptiLevel Wave to odbiornik, który przyjmuje sygnały z sond zamontowanych na stacji, a następnie przesyła je do urządzeń wizualizujących dane np. kontrolera Mineo, oprogramowania Optavias, systemu kasowego lub automatu do tankowania. Sondy bezprzewodowe mogą stanowić uzupełnienie wcześniej zamontowanych tradycyjnych sond z przewodem. Oba rozwiązania mogą pracować równolegle.

• OptiLevel Repeater

Jeśli odległość pomiędzy sondami a odbiornikiem powoduje, że sygnały docierające do odbiornika są słabej jakości, należy zastosować Repeater. Zastosowanie Repeatera, który pełni funkcję wzmacniacza pozwala wyeliminować ten problem i znacząco zwiększyć zasięg.