Veeder-Root TLS 300

System automatycznego pomiaru ilości palkiwa w zbiornikach VEEDER-ROOT TLS 300.

 

Przeznaczenie: zbiorniki bezciśnieniowe służące do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych eksploatowanych na stacjach i bazach paliw. System obsługuje 6 sond pomiarowych, 13 czujników.

 

Wyposażenie standardowe w cenie systemu:

• Centralka systemu wyposażona w ekran ciekłokrystaliczny dwuwierszowy, klawiaturę, wbudowaną drukarkę termiczną, lampki sygnalizacyjne. Posiada funkcję wykonywania automatycznych wydruków przyjmowanych dostaw netto i brutto z uwzględnieniem sprzedaży w temperaturze rzeczywistej i 15 ºC, możliwość dowolnej konfiguracji alarmów dźwiękowych i wizualnych dotyczącą stanu poziomu paliwa, wykonywanie raportów godzinowych , dziennych, okresowych pozwalających na pełną kontrolę magazynowania i wydawania paliw

• Temperatura pracy w zakresie od 10 ºC do 45 ºC

• Współpraca z systemami zarządzania stacją paliw

• Ciągła kontrola szczelności z wykorzystaniem czujników przestrzeni międzypłaszczowej zbiorników, czujników studzienkowych, czujników pola zbiornikowego

• Współpraca z sondami Mag Plus (do paliw płynnych i LPG, oraz do agresywnych chemikaliów)

 

Dostępne wersje wyposażenia: TLS-300 (z drukarką i bez drukarki) Wymagane wzorcowanie sondy – ważność wzorcowania jest bezterminowa.