Veeder-Root TLS 2

System automatycznego pomiaru ilości paliwa w zbiornikach VEEDER-ROOT TLS 2.

 

Przeznaczenie: zbiorniki bezciśnieniowe służące do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych eksploatowanych na stacjach paliw. System obsługuje 6 sond pomiarowych.

 

Wyposażenie standardowe w cenie systemu:

• Centralka systemu wyposażona jest w łatwy w obsłudze ekran ciekłokrystaliczny dotykowy z wizualizacją zbiorników. Posiada funkcję wykonywania automatycznego przyjmowanych dostaw netto w temperaturze rzeczywistej i 15 ºC, możliwość dowolnej konfiguracji alarmów dźwiękowych i wizualnych dotyczącą stanu poziomu paliwa, pozwalających na kontrolę stanów magazynowania i wydawania paliw

• Temperatura pracy w zakresie od 10 ºC do 45 ºC

• Współpraca z systemami zarządzania stacją paliw

• Współpraca z sondami Mag Plus (do paliw płynnych i LPG, oraz do agresywnych chemikaliów)

• Wymagane wzorcowanie sondy – ważność wzorcowania jest bezterminowa.